ورزشی

ورزش و تندرستی

برای ورزش کار همان اندازه که برنده شدن در مسابقه ها مهم است، پیروزی در مسابقه هایی نیز که برای هدف های خیر خواهانه و امور خیریه برگزار می شود، باید مهم باشد.

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.