آثار انقلاب اسلامی

آیت الله قرائتی

3- نقش مرجعیت دینی در انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی ایران

از آن‌ جایی که یک تمدن وقتی شکل می‌ گیرد که پایه‌ های تئوریک آن ریشه در اصیل‌ ترین باورهای افراد جامعه داشته باشد به انقلاب اسلامی نظر می‌ کنیم تا معلوم شود ریشه‌  در کجا دارد و به چه سمت و سویی در حرکت است.

انقلاب اسلامی

فرهنگ مادیِ حاکم بر جهان، نور وجود انسان را خاموش می‌ کند و جنبه‌ ی خلیفة‌ اللهی انسان را به حاشیه می‌ برد و انقلاب اسلامی یادآور عهدی است که انسان با خدا دارد تا در زمین خلیفه‌ ی ‌ الهی باشد و آئینه‌ ی کمالات الهی گردد مشروط بر آن‌ که با این...

پیر جماران

۞ بسیاری از نظریه پردازان و محققان داخلی و خارجی وضعیت ایران را تحت عنوان جنبش های کاریزماتیک بررسی کرده اند و در تحلیل شیوه رهبری امام خمینی(ره) و قدرت بسیج

حضرت آیت الله سبحانی

برخی جوانان ما تحت تأثیر ماهواره‌ ها و تبلیغات سوء قرار دارند و اعتکاف یکی از بهترین راه‌ها است تا با این تبلیغات مقابله کنیم.