ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

آثار حق الناس

نقش رعایت حقوق دیگران در سلوک معنوی

گرفتاری های ما، چه گرفتاری مادی و چه گرفتاری معنوی که شخص، خودش را در بن بست حس کند و … غالباً ریشه در حقوقی دارد که برعهده ما است.

حق الناس

ابو الصلت هروی(مشهور به خواجه اباصلت) نقل می کند: در جمعه آخر شعبان به خدمت حضرت رضا علیه الصلوة والسلام رسیدم، آن حضرت فرمود: ای ابو الصلت اکثر ماه شعبان گذ

حق و حقوق

گناهان کوچک و بزرگی که در این دنیا انجام می گیرد زندگی اخروی را با مشکل رو به  رو می کند اما آنچه انسان را امیدوار نگه می دارد، رحمت الهی است اما حقی