آثار زیبای ترك غیبت

غیبت

غیبت، پیامد های زشت و آزاردهنده ای برای غیبت شونده و غیبت كننده به بار خواهد آورد كه آن ها را به دو دسته دنیایی و آخرتی تقسیم كرده اند.

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.