ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

آسیب شناسی

فمينيست

محروم کردن زنان از این که بتوانند وجود خود را کمال بخشیده و توانایى خود را براى نیل به سعادت افزایش دهند، به این معنا است که آن ها را پست تر از انسان و همچون جانوارانى اهلى و آرام تلقى کرده باشیم. این به معناى پایمال کردن حقوق...

فمينيسم

بى آن که ادّعاى بیان همه مطالبات فمینیسم را در چند قرن گذشته داشته باشیم، به مواردى از شاخص ترین و معروف ترین آن ها اشاره خواهیم داشت.

فروپاشى نهاد خانواده

اين كه چه عواملى زمينه هاى تضعيف نهاد خانواده و در نهايت فروپاشى آن را رقم زده، موضوعى است كه بايد از زواياى مختلف فرهنگى، اجتما

فمينيسم

آنچه در عصر حاضر، مطالعه مباحث مربوط به خانواده و بازنگرى آن ها را ضرورت بخشيده اين است كه بر اساس شواهد و گزاره هاى تاريخى و اجتماعى به نظر مى رسد كه كاركرد و جايگاه نهاد خانواده، گرفتار...

دین گریزی نوجوانان

جهت جلب نوجواناني كه در محيطي مذهبي و فرهنگي رشد نموده اند، اما به دليل سخت گيري والدين و... دين گريز گشته اند چه راهكاري را پيشنهاد مي كنيد؟

حضرت فاطمه زهرا

یکی از مراجع بزرگ می فرمود: این خطبه را کسی به غیر از فاطمه نمی توانست ایراد کند؛ چون امیرالمؤمنین از نظر آنها مورد اتهام بود و نمی گذاشتند آقا صحبت کند. سلمان، اباذر، مقداد و دیگران نیز اگر می خواستند آن را بیان کنند...

اعتیاد اینترنتی فرزندان را جدی بگیریم

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا با بیان اینکه امروز کودکان و نوجوانان زیادی شیفته بازی‌های آنلاین شده‌اند، گفت: این امر علاوه بر آسیب‌های جسمی و روحی

تبلیغ در دین

یکی از حوزه های آسیب شناسی تبلیغ دینی، روش تبلیغ دین است. تبلیغ دین در سه حوزه اخلاق، عقاید و احکام صورت گرفته و روش فطرت در هر سه حوزه کارایی دارد. در این پژوهش آسیب های روش فطرت در دو دسته آسیب های نظری و آسیب های عملی مورد بررسی قرار می گیرند...