آموزش احکام

احکام روزه

ویژه نامه احکام روزه و روزه داری

احکام شرعی

موضوع : احکام شرعی / نماز ظهر و عصر کی قضا می شود؟
کارشناس : استاد وحیدپور
زمان : 00:30

تقلب در امتحانات درسی و در کنکور چه حکمی دارد ؟ اگر با این کار حق کسی ضایع شود چه باید کرد؟

انتخاب مرجع تقلید

مرجع تقلید ( مجتهد اعلم ) را از سه راه می‏توان شناخت :