آهنگ جدید حامد رضا مهتدی

آهنگ زائر از حاج علی اصغر نیلچی

آهنگ زائر از حاج علی اصغر نیلچی (کلیپ، صوت، متن)

قطعه آکاپلا حضرت خورشید توسط 9 خواننده آیینی

قطعه آکاپلا حضرت خورشید توسط ۹ خواننده آیینی (کلیپ، صوت، متن)

نماهنگ راه آسمان اجرای مشترک 8 خواننده آیینی/ اربعین

نماهنگ راه آسمان اجرای مشترک ۸ خواننده آیینی/ اربعین (کلیپ، صوت، متن)

نماهنگ حضرت حیدر حامد جلیلی. محمد حجت محبی (عابس)، محمد حسین سکوت، حامد رضا مهتدی، مسعود بقایی

نماهنگ حضرت حیدر (اجرای مشترک)