آهنگ شهادت حاج قاسم سلیمانی

فرصت پرواز احسان خواجه امیری/ شهادت حاج قاسم سلیمانی (کلیپ، صوت، متن)

فرصت پرواز احسان خواجه امیری/ شهادت حاج قاسم سلیمانی (کلیپ، صوت، متن)

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

سرود سردار دل ها (متن، کلیپ، صوت، بیکلام)

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

سرود تو لحظه آخر (متن، صوت، بیکلام)

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

سرود علمدار علی (متن، صوت، بیکلام)

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

نماهنگ قسماً بدماء سلیمانی با زیرنویس فارسی

نماهنگ سردار با صدای مهرداد جم

نماهنگ سردار با صدای مهرداد جم + متن

قاسم هنوز زنده است - غلامرضا صنعتگر

نماهنگ قاسم هنوز زنده است - غلامرضا صنعتگر / شهادت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی