ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

آیت الله دکتر بهشتی

شهید آیت الله بهشتی

عنوان: رشد و تعالی در خط مکتب و اسلام

شهید بهشتی(قدس سره)

عنوان: بیان خاطرات پیرامون شخصیت آیت الله شهید دکتر بهشتی (قسمت اول - تصویری)
سخنران: حجت الاسلام راستگو

شهید بهشتی(قدس سره)

ای به درد آشنا وای من شنو        از دل  خسته آوای من شنو
گر زنی نغمه ی غم شنیده ای        این زمان ناله ی نای من شنو

شهید بهشتی

متون مندرج در برگه های «ابر و باد» یا «تذهیب» متناسب برای هفتم تیرماه، ایام شهادت

شهید بهشتی(قدس سره)

من محمدحسینی بهشتی، در دوم آبان 1307 در شهر اصفهان، در محله لومبان متولد شدم.