آیت الله دکتر بهشتی

 رهیافت (5)

عنوان کتاب: رهیافت 5، گزیده ای از دیدگاه های شهید بهشتی (قدس سره)

شهید آیت الله بهشتی

عنوان: رشد و تعالی در خط مکتب و اسلام

شهید بهشتی(قدس سره)

عنوان: بیان خاطرات پیرامون شخصیت آیت الله شهید دکتر بهشتی (قسمت اول - تصویری)
سخنران: حجت الاسلام راستگو