ابوتراب یعنی چه

استاد رضا محمدی

ابوتراب / چرا امام علی علیه السلام را بوتراب می گویند؟ - حجت الاسلام و المسلمین استاد رضا محمدی

http://www.ziaossalehin.ir/fa/Avatar

خجسته میلاد مولی الموحدین، نور پُرفروغ آسمان امامت و ولایت امیرالمومنین امام علی (عليه الافُ التَّحيةِ والثَّناء) تبریک و تهنیت باد.