احادیث انتخابات

ویژه نامه انتخابهای تمدن ساز / ویژه انتخابات

ویژه نامه انتخابهای تمدن ساز / ویژه انتخابات

انتخابات

کثرت نامزدهاي مجلس شورای اسلامی در دوره اخير نسبت به دوره‌هاي سابق در ايران جلب توجه مي‌کند. اميد است همه کساني که براي اين عرصه اعلام حضور کرده‌اند از سر تکيلف ديني و شرعي و بدون هيچ گونه شائبه قدرت‌طلبي و رياست طلبي دست به چنين کاري زده باشند....