احکام قصد ده روز

حجت الاسلام نظری منفرد

موضوع : قصد اقامت ده روز - احکام مسافر

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.