ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

ادبیات دفاع مقدس

تقریظ رهبرانقلاب

به گزارش خبرنگار ضیاءالصالحین، مراسم ششمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت به همراه رونمایی از تقریظ های حضرت آیت الله