ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

استاد ضیایی

ببینید / درمان زبان - دکتر ضیایی

درمان بیماری های معده - دکتر سیدحسن ضیایی

در این کلیپ کوتاه 6 دقیقه ای با درمان بیماری های معده در کلام دکتر سید حسن ضیایی آشنا شوید.

ببینید / درمان زبان - دکتر ضیایی

موضوع : خواص اکالیپتوس در طب سنتی
دکتر سیدحسن ضیایی

ببینید / درمان زبان - دکتر ضیایی

موضوع : میزان مصرف سیاهدانه برای کودکان
دکتر سیدحسن ضیایی

ببینید / درمان زبان - دکتر ضیایی

موضوع رشد کودکان در طب سنتی