استاد محمد شجاعی

قلب سلیم

جایگاه دل در وجود انسان

قلب سلیم - قلب حقیقی - حقیقت انسان - ثروت قلبی - قلب ثروتمند - غنای نفس - فقر قلب - قلب

تمام حقیقت انسان، قلب اوست

قلب

انسان با خودشناسی باید راه ابدیش را پیدا کند

برائت از مشرکین - مرگ بر آمریکا - مرگ بر اسرائیل

برائت و لعن مشرکین و کفار ، نیمی از ایمان است

امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

زمان ظهور - استاد محمد شجاعی

ما باید بخواهیم تا امام زمان علیه السلام ظهور کنند

کار گروهی و تشکیلاتی

نفوس بشری در بدن های گوناگون، از یک حقیقت واحد هستند

نامه ای از خدا برای بندگان

نامه ای از خدا برای بندگان در بهشت

امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

امام زمانی بودن -(پناهیان، شجاعی، رائفی پور)

یا رب العالمین

برای تربیت و شکوفا شدن استعدادها، به مربی یا «رب» نیاز داریم

هدف‌گذاری

کسی که درکی از مراحل خلقت ندارد، هدف زندگی را هم نمی فهمد