استاد محمد شجاعی

یا رب العالمین

برای تربیت و شکوفا شدن استعدادها، به مربی یا «رب» نیاز داریم

هدف‌گذاری

کسی که درکی از مراحل خلقت ندارد، هدف زندگی را هم نمی فهمد

خودشناسى تا خداشناسى

شاخص خودشناسی به فعالیتهای فرهنگی مسیر الهی می دهد

«خودشناسی» موجب می شود همه چیز زندگی، منطبق با خواست خدا باشد

۸- حرکت حبی انسان به سوی خدا و شناخت عوالم وجود

زیارت عاشورا و هر چیز دیگری را باید از دریچه «نفس» مطالعه کنیم

چرا معصومین علیهم‌السلام برای زیارت، این همه اهمیت قائل شده اند؟

شرح زیارت عاشورا از استاد محمد شجاعی

تا معلوم نشود چرا انسان عاشق خداست، زیارت نامفهوم است

انسان

انسان در بسیاری از امور، با جماد، گیاه و حیوان مشترک است