استاد مسعود عالی

مجموعه ارتباط موفق 51 - صلح با دیگران| اساتید شجاعی، عالی

مجموعه ارتباط موفق ۵۱ - صلح با دیگران| اساتید شجاعی، عالی

مجموعه ارتباط موفق 47 - میل به بدی| اساتید شجاعی، امام خمینی، عالی

مجموعه ارتباط موفق ۴۷ - میل به بدی| اساتید شجاعی، امام خمینی، عالی

بزرگترین سهم عرفه | استاد شجاعی

بزرگترین سهم عرفه | استاد شجاعی

پاسخ به مهم ترین سؤالات پیرامون عرفه 

مجموعه ارتباط موفق 21 - تحمیل امیال/ استاد شجاعی و عالی

مجموعه ارتباط موفق ۲۱ - تحمیل امیال/ استاد شجاعی و عالی

مجموعه ارتباط موفق 14 - دایره دوستی/ اساتید شجاعی و عالی و متوسل

مجموعه ارتباط موفق ۱۴ - دایره دوستی/ اساتید شجاعی و عالی و متوسل

رفاقت ها، محدود به زمین نیستند!

مجموعه ارتباط موفق 7 - دفع افکار منفی/ استاد شجاعی و عالی

مجموعه ارتباط موفق ۷ - دفع افکار منفی/ استاد شجاعی و عالی

نه اینطوری نیست!!!

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین عالی/ فاطمیه 99 - بیت رهبری

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین عالی/ فاطمیه ۹۹ - بیت رهبری

حجت الاسلام عالی

اگر حضرت فاطمه نبود... - حجت الاسلام و المسلمین مسعود عالی

باید به مشیت اللهی راضی باشیم/ حجت الاسلام مسعود عالی

باید به مشیت اللهی راضی باشیم/ حجت الاسلام مسعود عالی

جچت الاسلام مسعود عالی

آثار عجیب صلوات/ حاج آقا عالی