استاد مسعود عالی

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین عالی/ فاطمیه 99 - بیت رهبری

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین عالی/ فاطمیه ۹۹ - بیت رهبری

حجت الاسلام عالی

اگر حضرت فاطمه نبود... - حجت الاسلام و المسلمین مسعود عالی

باید به مشیت اللهی راضی باشیم/ حجت الاسلام مسعود عالی

باید به مشیت اللهی راضی باشیم/ حجت الاسلام مسعود عالی

جچت الاسلام مسعود عالی

آثار عجیب صلوات/ حاج آقا عالی

آثار شگفت انگیز صلوات/ حجت الاسلام مسعود عالی

آثار شگفت انگیز صلوات/  حجت الاسلام مسعود عالی

مقام مادر در بیان استاد عالی

مقام مادر در بیان استاد عالی

تنهایی ولی خدا / استاد مسعود عالی

تنهایی ولی خدا / استاد مسعود عالی

عجب و غرور / استاد مسعود عالی

عجب و غرور / استاد مسعود عالی