استاد کریم منصوری

کریم منصوری

ترتیل کریم منصوری به تفکیک جزء

کریم منصوری

موضوع : تلاوت سوره مبارکه قصص / آیات 9-1
قاری : استاد کریم منصوری

کریم منصوری

موضوع : تلاوت کریم منصوری در حضور رهبر انقلاب 
آیه 193 سوره آل عمران :