استیکر ادعیه روزانه ماه رمضان

مجموعه استیکر ماه رمضان (ایام و مناسبتها)

مجموعه استیکر ماه رمضان (ایام و مناسبتها)

دعاى روز بیست ونهم ماه مبارك رمضان

دعاى روز بیست ونهم ماه مبارك رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

به گزارش خبرگزاری ضیاءالصالحین، واحد سایبری بنیاد فرهنگی تربیتی ضیاءالصالحین ضمن تبریک حلول ماه مبار