اسفار ملاصدرا

مقام معظم رهبری

بسم الله الرّحمن الرّحیم

علامه طباطبایی

مخالفت مرحوم آیت الله بروجردی با تدریس اسفار اربعه ملاصدرا تحلیل ها و نتایج متفاوتی را به دنبال داشته و دارد.

امام خمینی (ره) - علامه طباطبایی

مخالفت مرحوم آیت الله بروجردی با تدریس اسفار اربعه ملا صدرا تحلیل ها و نتایج متفاوتی را به دنبال داشته و دارد.