اسماء حسنای الهی

اسماء الهی

خداوند به آدم فرمود: «اَنْبِئْهُمْ بِاَسْمَائِهِمْ» از حقایق و اسمائی که ملائکه حامل آن هستند خبر بده،

قرآن و قلب پیامبر

ای آدم زاده ها ! به حقایق عالم یعنی به اسماء نظر بکنید آنگاه عالَم را ببینید. خداوند از طریق همه عالَم با شما حرف می زند.

سبحان الله

عرفت و شناخت یک موجود به دو صورت تحقق مى یابد: یکى شناخت شخصى؛ و دیگرى شناخت کلّى. شناخت شخصى در مورد محسوسات به وسیله حواس و در شکل ادراک حسّى، حاصل مى شود و در غیر محسوسات تنها به صورت علم حضورى و شهودى، امکان پذیر...