اشرافیت

امام خمینی

موضوع : آنچه که روحانیت را حفظ کرده...
سخنران : امام خمینی «رضوان الله تعالی علیه»

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.