ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

اشعار ایام البیض

اعتکاف؛

من معتکف در، بیت تو هستم            با شرم و خجلت ، اینجا نشستم
                                الهی العفو...