اشعار شهادت حضرت عباس

مجموعه اشعار محرم

بوی سیب: مجموعه اشعار محرم 94
مشخصات کتاب:
سرشناسه: موسوی، سید محمد رضا،1370

حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام

نوحه حضرت عباس علیه السلام (1)