اشعار نبوی

حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه

تــو شهـریـــار عالمـی یـا رسول‌الله
بر زخم جان‌ها مرهمی یا رسول‌الله
هم اوّلی هم خـاتمـی یـا رسول‌الله
پیغمبــــر مـکــرَّمــی یـــــا رسول‌الله                       
اقرأ یا رسول‌الله اقرأ یا رسول‌الله

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.