اصلاح سجیه

مربی

روایت شده است که رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم در خطبه آخرشان فرمودند:

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.