اقناع

 فنون اقناع

واضح است که هر فرستنده برای فرستادن پیام خود یک هدف معقول و منطقی دارد. بیشترین هدف زندگی اجتماعی و فرستادن پیام، تشویق گیرنده به تغییر رفتار، نگرش، باور، ارزش یا دیدگاه افراد، مطابق با نظر فرستنده است که به آن «اقناع» می گویند...

سواد رسانه ای

دانلود پاورپوینت درس 11 کتاب تفکر و سواد رسانه ای - دروازه بانی خبر

تاب تفکر و سواد رسانه ای

دانلود پاورپوینت درس 7 و 8 کتاب تفکر و سواد رسانه ای - ما می توانیم! (ادامه فنون اقناع ۱)

تفکر و سواد رسانه ای

پاورپوینت درس 6 کتاب تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم