ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

امام بابرکت

حضرت جوادالائمه علیه السلام

امام جواد (علیه السلام) از همان بچگی به امام با برکت معروف بود چون وقتی متولد شد امام رضا(علیه السلام) فرمود: تا کنون مولودی با برکت تر از این فرزند بر شیعیا