امام خامنه ای

شرح حدیث توسط رهبر انقلاب/ مهار کردن خشم

شرح حدیث توسط رهبری/ تواضع داشتن برای خدا

شرح حدیث از رهبر انقلاب/ حسن خلق

شرح حدیث از رهبری/ حیاء عقل و حیاء جهل

شرح حدیث از رهبری/ تکامل یافتن ایمان

شرح حدیث رهبری/ دگرگونی مظاهر دنیوی

شرح حدیث رهبری/ ترک هوا و هوس ها

فیلم کامل / بیانات رهبر انقلاب در ارتباط تصویری با پیشکسوتان دفاع مقدس

بیانات رهبر انقلاب در ارتباط تصویری با پیشکسوتان دفاع مقدس / (فیلم - صوت - متن) کامل

بیانات رهبری در کنگره بزرگداشت استاد شهریار 1385

بیانات رهبری در کنگره بزرگداشت استاد شهریار۸۵ +فیلم

شرح حدیث از رهبر انقلاب/ فضیلت زیارت امام حسین علیه السلام

شرح حدیث از رهبر انقلاب/ فضیلت زیارت امام حسین علیه السلام