امام محمد باقر

میثم مطیعی

مداحی شهادت امام باقر علیه السلام - دلا می سوزه برا غربت شما + متن مداحی

حاج میثم مطیعی

مداحی شهادت امام باقر علیه السلام - حضرت باقر ای جان عالم + متن مداحی

موضوع : نگاهی به اعمال رجبیه و سیره تربیتی امام باقر علیه السلام 
سخنران : استاد حبیب الله فرحزاد

http://www.ziaossalehin.ir/fa/Avatar

ولادت با سعادت حضرت امام محمد باقر (صلواتُ اللهِ و سلامُه عليهِ) مبارک باد

امام محمد باقر,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

نمادگرایی قبر
قبرومقبره تداعی کننده خانه ای ابدی است که آدمی رااز دل مشغولی به دنیا وتعلق به آن باز می دارد.

امام محمد باقر

نماد شناسی طبیعت و درختان ومیوه ها:
ستاره

شهادت محمد باقر

ابن حجر سنّى متعصب در)صواعق( گفته: هـُوَ بـاقِرُ الْعِلْمِ وَ جامِعُهُ وَ شاهِرُ عِلْمِهِ وَ رافِعُهُ صَفا قَلْبُهُ وَ زَكى عِلْمُهُ وَ عَمَلُهُ وَ طـَهـُرَتْ نَفْسُهُ وَ شَرُفَتْ خَلْقُهُ وَ...