اهل بیت

امام حسین,سیدالشهدا,اباعبدالله,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

اکثر انبیای الهی، به ویژه پیامبران اولوالعزم، هرگاه به مشکلی بزرگ برخورد نمودند، برای حلّ آن، خداوند متعال را به انوار طیّبه پنج تن آل عبا علیهم السلام سوگند می دادند.2 برخی از آنها وقتی به نام امام حسین (علیه السلام) می رسیدند، غمگین...

سوره دهر

شأن نزول سوره
خداوند متعال در سوره دهر در ضمن آیاتی چنین می فرماید:

محرم,عاشورا,امام حسین,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

عاشورا حادثه کوتاهی بود که در ساعاتی محدود و در سرزمین و مکانی معین اتفاق افتاد، اما نه به آن زمان محدود شد و نه به آن سرزمین؛ تمام تاریخ بشر را پر کرد و نام حسین علیه السلام در تمام سرزمین ها پیچید...

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.