اهل بیت

حجت الاسلام مسعود عالی

محدوده دستگیری اهل بیت علیهم السلام بعد از مرگ

حقانیت اهل بیت علیهم السلام

امام حسین(علیه السلام):

امام حسین,سیدالشهدا,اباعبدالله,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

اکثر انبیای الهی، به ویژه پیامبران اولوالعزم، هرگاه به مشکلی بزرگ برخورد نمودند، برای حلّ آن، خداوند متعال را به انوار طیّبه پنج تن آل عبا علیهم السلام سوگند می دادند.2 برخی از آنها وقتی به نام امام حسین (علیه السلام) می رسیدند، غمگین...