اهل بیت

اهل بیت,ائمه,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

یا علی تو و شیعیان تو از قبرها بیرون خواهید آمد و صورت های شما مانند ماه شب چهارده خواهد بود و جمیع شدت ها و غم ها از شما برطرف خواهد شد و در سایه عرش الهی خواهید بود، مردم خواهند ترسید و شما نخواهید ترسید و مردم  اندهناک خواهند بود و...

امام حسین علیه السلام

حضرت امام حسین(علیه السلام) در سال 61هجری قیام کرد و نهضت عاشورایی او برای احقاق حق و عدالت بود عاشورای حسینی برای نمایان کردن انوار توحید و خداپرستی از پس پرده های ظلمانی کفر و جهل و تزویری بود که حکومت ظالمانه معاویه و فرزند نابخرد...

اربعین,سیدالشهدا,امام حسین,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

اصولاً تضمین آخرت و سعادت در آنجا بستگی، به سعادت در دنیا دارد، پس حال که دانستیم در همراهی با حسین علیه السلام چه ارزشی نهفته است، جای آن دارد که با تمام خضوع و خشوع از خدای متعال خواستار وجاهت و مقبولیت نزد خودش به واسطه همراهی با...

امام جواد علیه السلام

شناسایی و جذب افراد مستعد و آماده و تربیت آنان بر اساس تربیت های اسلامی و مجهّز ساختن آنان به انواع علوم مورد نیاز جامعه، از رسالتهای مهم ائمه اطهار (علیهم السلام) بود و محدودیت های اعمال شده از سوی حکومت های مستبد و ظالم وقت، هر چند...

امام رضا

هر کدام از ائمه یکی از صفات خداوند متعال را با وجود خودشان ظاهر کردند صفات جلالی دارد خدا ائمه همه اشون یکسانند در عصمت در اینکه مقام ولایت دارند اما هر کدامشون یکی از صفات رو بروز دادند که مردم به این صفات نگاه کنند مردم از این صفات...