ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

اهمیت حق الناس

حق الناس

ادا کردن حق الناس مرهمی بر زخم های اجتماعی

محبت فاطمه زهرا

پیامبر می فرماید: محبت این خانم شما را بامن محشور خواهد کرد. فاطمه زهراء هستیش را فدای راه خدا و امامت و ولایت کرد. فدای راه نجات خلق کرد. اگر فاطمه زهراء نبود همه سنی بودند. دین اسلام باقی نمی ماند. حضرت زهراء شیعه را زنده کرد، مکتب ناب پدرش...

نقش رعایت حقوق دیگران در سلوک معنوی

گرفتاری های ما، چه گرفتاری مادی و چه گرفتاری معنوی که شخص، خودش را در بن بست حس کند و … غالباً ریشه در حقوقی دارد که برعهده ما است.

حق الناس

ابو الصلت هروی(مشهور به خواجه اباصلت) نقل می کند: در جمعه آخر شعبان به خدمت حضرت رضا علیه الصلوة والسلام رسیدم، آن حضرت فرمود: ای ابو الصلت اکثر ماه شعبان گذ