اهمیت سواد رسانه

سواد رسانه ای (Media Literacy) در یک تعریف بسیار کلی عبارت است از یک نوع درک متکی بر مهارت که براساس آن می توان انواع رسانه ها و انواع تولیدات آن ها را شناخت و از یکدیگر تفکیک و شناسایی کرد.

سواد رسانه ای

پاورپوینت چرا سواد رسانه ای؟ مقدمه کتاب تفکر و سواد رسانه ای

کتاب «تفکر و سواد رسانه ای» برای پایه دهم

دانلود کتاب تفکر و سواد رسانه ای برای پایه دهم