بدست آوردن حسن خلق

حسن خلق مبلغان

امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند: فروتنی ریشه هر خیر و سعادتی است، تواضع مقام والایی است. کسی که برای خدا فروتنی کند، خدا او را بر بسیاری از بندگانش برتری می بخشد. هیچ عبادتی نیست که مقبول درگاه خدا و موجب رضای او باشد مگر...

جایگاه اخلاق در سیر مطالعاتی

   جایگاه اخلاق در سیر مطالعاتی

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.