برنامه روزانه

برنامه ‌بریزید تا برنامه ‌شوید

سؤال: برای مطالعه زمان خاصی را تعیین  كنیم یا در طول هفته روز خاصی را به مطالعه اختصاص  دهیم؟

دو نكته برای دانشجویان و طلاب

دو نكته برای دانشجویان و طلاب

آیت الله سید حسین طباطبائی بروجردی

ماخذهای این زندگانی نامه ی مختصر ، کتاب های ارزش مند «زندگی آیت الله العظمی بروجردی » (نوشته ی آیت الله واعظ زاده ی خراسانی) و «المنهج الرجالی... لسید الطائفة آیت الله العظمی بروجردی » (نوشته ی فاضل گرامی آقای سیدمحمدرضا حسینی جلالی) و «زندگانی...

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.