بعد از اون غروب غم دل من خونه هنوز

حاج داوود مهذبیه

آلبوم بارون ماتم - حاج داوود مهذبیه محرم ۹۵ + متن