بلال

ایام فاطمیه

پیامبر خدا فرمود: هر گاه زهرا را مشاهده می کنم، آن ستم هایی به یادم می  آید که بعد از من در حقّ او خواهد شد. گویا می بینم که ذلّت داخل خانه وی شده باشد. احترامش از دست رفته باشد. حقّش را غصب کرده باشند. از دریافت ارث خود ممنوع شده باشد...

حضرت فاطمه زهراء(سلام الله علیها)

وقتی حضرت فاطمه زهراء (سلام الله علیها) نماز می خواند، آن  چنان عظمت خداوند برای حضرت فاطمه زهراء (سلام الله علیها) تجلی می کرد که بدنش می لرزید، گویا جان از بدنش جدا می شود. وقتی حضرت فاطمه زهراء (سلام الله علیها) این چنین نماز می خواند...

کسب درآمد

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.