بیانات امام خامنه ای

مراحل اخلاص، مرتبه و امتیاز مخلصین - مقام معظم رهبری

  بحثی در مفهوم واژه قرآنی سکینه - مقام معظم رهبری

  تقوا و ارتباط آن با سکینه در مسائل فردی و اجتماعی - مقام معظم رهبری

   قرآن؛ نیاز اصلی و امروزه ی دنیای اسلام - مقام معظم رهبری

    تاثیر اُنس با قرآن کریم در تجدید عزّت مسلمانان - مقام معظم رهبری

     آموختن، فهم معارف، تدبّر در آیات قرآن، سه وظیفه اصلی - مقام معظم رهبری

      

     شب قدر؛ آغاز سال جدید انسان - مقام معظم رهبری

     اهمیّت ترک گناه - مقام معظم رهبری

      رمضان؛ دوره بازسازی و بازیابی و نجات از فساد - مقام معظم رهبری

       عید فطر؛ روز دریافت اجر نیکوکاران از خدا - مقام معظم رهبری