بیعت همافران با امام خمینی

روز نیروی هوایی

روز نیروی هوایی - ویژه نامه همافران غیور

«یکی از مسائل مهمی که در هفته گذشته در زمینه انقلاب پرشکوه اسلامی به آن اشاره کردم، مسئله حفظ جهتگیری این انقلاب در طول فراز و نشیبهای بیشمار دوران بعد از پی

بیعت همافران با حضرت امام خمینی(ره)

تیتر اول روزنامه کیهان ظهر روز 19 بهمن 1357 توجه مردم و بختیار را به خود جلب کرد؛ «پرسنل نیروی هوایی با امام خمینی بیعت کردند»؛ خبر این دیدار به همراه تصویری

بیعت همافران با حضرت امام خمینی(ره)

در هر انقلابی حوادثی برجسته دیده می شود که جرقه های نهایی پیروزی را به آتشی افروخته تبدیل می کند و جشن شادی ملت را پرشور می سازد. نوزدهم بهمن 1357، انتشار خبر بیعت همافران نیروی هواپیمایی ایران با امام(ره)، یکی از اخباری بود که انقلاب را به تثبیت...