تربیت فرزندان

حجت الاسلام و المسلمین استاد تراشیون

غذا خوردن کودک

 

فرزند من حدود 8 ماهه هست چه میزان زمان را باید صرف غذا خوردنش کنم؟

حجت الاسلام و المسلمین استاد تراشیون

نماز خوان کردن فرزند

 

لطفا راهنماییم کنید که هم دختر و هم پسر رو از چه سنی برای نماز خواندن اجبار کنیم؟

حجت الاسلام تراشیون

تنها خوابیدن فرزندان وبهترین سن جدایی

پسرم اصلا راضی نمیشه تنها تو اتاق خودش استراحت کنه چه کار باید انجام بدم؟