تربیت فرزندان

حجت الاسلام و المسلمین استاد تراشیون

تنبلی در درس خواندن
ارزش مطالعه

استاد تراشیون

ممانعت از مصرف تنقلات مضر توسط کودکان - استاد تراشیون

استاد تراشیون

تقلید درکودکان

یه پسر 7ساله ای دارم که بسیار تقلید میکنه از بچه های بزرگتر و کوچکتر که بیشتر بزرگترن.