ترجمه دعای روز بیست و نهم رمضان

شرح فرازهای دعای روز 29 ماه رمضان

شرح فرازهای دعای روز ۲۹ ماه رمضان

دعای روز 29 ماه رمضان

دعای روز ۲۹ ماه رمضان با متن و ترجمه گویا

دعای سبحان الذی یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها/ روز بیست و نهم رمضان

دعای سید بن باقی در روز بیست و نهم رمضان