ترجمه دعای روز سی ام رمضان

دعای روز 30 ماه رمضان

دعای روز ۳۰ ماه رمضان با متن و ترجمه گویا

دعای سید بن باقی در روز سی ام رمضان