تسلیم تقدیر الهی

نتیجه حاکمیت شهوت و غضب در انسان

موضوع : در همه حال تسلیم خدا باشیم ...
سخنران : حجت الاسلام عابدینی

صبر

اگر انسان بتواند در ابتلائات و مصائب، باور قلبی داشته باشد که آن بلا یا گرفتاری، بر وفق حکمت و به مصلحت اوست، دنیا و آخرت خود را آباد کرده است.