تصاویر آیت الله مصباح یزدی

آیت الله مصباح یزدی

فایل لایه باز پوستر آیت الله مصباح یزدی (شماره ۱۰)

آیت الله مصباح یزدی

فایل لایه باز تصویر آیت الله مصباح یزدی (شماره ۹)

پوستر | صحیفه های مصباح یزدی رحمه الله

پوستر | صحیفه های مصباح یزدی رحمه الله

به مناسبت درگذشت عالم ربانی، فقیه و حکیم مجاهد، آیت الله حاج شیخ محمدتقی مصباح یزدی

آیت الله مصباح یزدی

تصویر لایه باز آیت الله مصباح یزدی ۷

آیت الله مصباح یزدی رحمه الله

تصویر لایه باز آیت الله مصباح یزدی رحمه الله