تصاویر انتخابات

پوستر در انتخابات شرکت کنید + فایل لایه باز(PSD)

پوستر در انتخابات شرکت کنید + فایل لایه باز(PSD)

تصویر/ سعادت کشور در پرتو انتخاب چنین رئیس جمهوری است

تصویر/ سعادت کشور در پرتو انتخاب چنین رئیس جمهوری است

استوری همه رای می دهیم به عشق حاج قاسم

استوری همه رای می دهیم به عشق حاج قاسم + فایل لایه باز(PSD)

ویژه نامه انتخابهای تمدن ساز / ویژه انتخابات

ویژه نامه انتخابهای تمدن ساز / ویژه انتخابات

دیوار نگاره ایران ما

دیوارنگاره ایران ما

همه می آییم / انتخابات

تصویر لایه باز همه می آییم / انتخابات (PSD)

به چه کسی رأی بدهیم؟ / انتخاب اصلح در کلام امام خامنه ای

تصویر لایه باز به چه کسی رأی بدهیم؟ / انتخاب اصلح در کلام امام خامنه ای

تصویر لایه باز به چه کسی رأی بدهیم؟ / انتخاب اصلح از دید امام خمینی (ره)

خانم ها در انتخابات فعال باشند

تصویر لایه باز خانم ها در انتخابات فعال باشند

حتی آن کسانی که نظام را قبول ندارند، برای حفظ کشور، در انتخابات شرکت کنند

تصویر لایه باز برای حفظ کشور در انتخابات شرکت کنید