تصویر ولادت امام محمد باقر

مجموعه پوستر ولادت امام باقر علیه السلام

مجموعه پوستر ولادت امام باقر علیه السلام

میلاد امام باقر علیه السلام

تصویر لایه باز میلاد امام باقر علیه السلام (طرح ۹۰)

یا باقر آل الله / ولادت امام باقر علیه السلام

تصویر لایه باز یا باقر آل الله / میلاد امام باقر علیه السلام

میلاد امام محمد باقر علیه السلام

تصویر لایه باز میلاد امام محمد باقر علیه السلام

ولادت امام محمد باقر علیه السلام

تصویر لایه باز ولادت امام محمد باقر علیه السلام (طرح۸۹)