ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

تظاهرات مردمی

پرچم عراق,تظاهرات مردم عراق علیه اشغالگران,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

بعد از سقوط صدام و حزب بعث عراق در 9 آوریل 2003م و اشغال این کشور توسط نیروهای مهاجم، به ویژه سربازان امریکا، نخستین تظاهرات مردمی در عراق علیه اشغال گران بر