تقرب الهی

دعای روز 28 ماه رمضان

شرح دعای روز ۲۸ ماه رمضان از آیت الله مکارم شیرازی