تلاوت سوره فاطر شعبان صیاد

تلاوت سوره الرحمن

تلاوت سوره فاطر آیات 27  تا 34 - استاد شعبان عبدالعزیز صیاد

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.